TRUNG TÂM QUYỀN TÁC GIẢ VIỆT NAM
 • Thủ tục đăng ký quyền tác giả, và các quyền liên quan

  Thủ tục đăng ký quyền tác giả, và các quyền liên quan

  Cập nhật: 9/11/2020 | 4:28:38 PM

  Được quy định chi tiết tại Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2015 và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giảm quyền liên quan (sau...

 • Quyền tác giả và quyền liên quan, khái niệm và phương thức bảo hộ

  Quyền tác giả và quyền liên quan, khái niệm và phương thức bảo hộ

  Cập nhật: 31/10/2020 | 8:04:50 PM

  Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.