TRUNG TÂM QUYỀN TÁC GIẢ VIỆT NAM

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực một văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Cập nhật: 18/9/2021 | 6:24:00 AM

(PLBQ). Tại Việt Nam, một nhãn hiệu được pháp luật bảo hộ chỉ khi nhãn hiệu đó được cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hay Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là văn bản nhằm xác lập quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân đối với nhãn hiệu.

Hiệu lực của Văn bằng bảo hộ ở nước ta là 10 năm. Văn bằng bảo hộ cũng có thể gia hạn, cấp lại, chấm dứt và hủy bỏ theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ. Mọi quyết định về việc gia hạn, cấp lại, chấm dứt và hủy bỏ giấy chứng nhận đều phải được công bố theo đúng trình tự và thủ tục.

Vậy thủ tục hủy bỏ một Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được pháp luật qui định thế nào?

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là gì? Hiệu lực của Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Về khái niệm “Văn bằng bảo hộ”, Khoản 25 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2019 có quy định như sau: “Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng”.

Thế Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cụ thể là gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Sở hữu trí tuệ thì Văn bằng bảo hộ bao gồm: Bằng độc quyền sáng chế; Bằng độc quyền giải pháp hữu ích; Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chính là Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu) bao gồm:

- Số đăng ký

- Chủ sở hữu giấy chứng nhận (Tên; địa chỉ)

- Số đơn

- Ngày nộp đơn

- Cấp theo quyết định số

- Hiệu lực của giấy chứng nhận (Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn).

– Mẫu nhãn hiệu được đăng ký

Mỗi đơn đăng ký yêu cầu cấp giấy chứng nhận chỉ cho một nhãn hiệu nhưng có thể dùng cho một hoặc nhiều hàng hóa, dịch vụ khác nhau.

Hiệu lực Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Về không gian, tất cả các loại Văn bằng bảo hộ, trong đó có Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Về thời gian, mỗi loại Văn bằng bảo hộ có thời hạn khác nhau, và Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

Như vậy, Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nếu được gia hạn đều đặn thì sẽ được bảo hộ liên tục, không giới hạn thời gian có hiệu lực.

Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Pháp luật Sở hữu trí tuệ nước ta quy định hai khái niệm là chấm dứt hiệu lực Văn bằng bảo hộ và hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ. Với Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, hai khái niệm này đều làm kết thúc quyền sở hữu của chủ sở hữu Văn bằng với nhãn hiệu.

Dù đều làm kết thúc quyền sở hữu đối với nhãn hiệu nhưng nguyên do dẫn đến hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ rất khác với nguyên do chấm dứt hiệu lực Văn bằng bảo hộ.

Với khái niệm chấm dứt hiệu lực, trường hợp này xảy ra khi ban đầu chủ sở hữu Văn bằng đã có quyền một cách hợp pháp với nhãn hiệu, tuy nhiên vì một lý do nào đó theo quy định nên phải chấm dứt.

Còn với khái niệm huỷ bỏ hiệu lực? Chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ đã không có quyền đăng ký ngay từ đầu hoặc do nhãn hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ nhưng vì lý do nào đó mà vẫn được cấp văn bằng.

Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ đã quy định cụ thể các trường hợp hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ. Từ đó, tùy vào nguyên do có thể chia ra làm 2 trường hợp là hủy bỏ một phần hiệu lực hoặc hủy bỏ toàn bộ hiệu lực của Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

- Trường hợp hủy bỏ toàn bộ hiệu lực của Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu sẽ bị hủy bỏ hiệu lực toàn bộ khi vi phạm về mặt chủ thể và điều kiện bảo hộ.

  • Về chủ thể, người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với nhãn hiệu;
  • Về điều kiện bảo hộ, nhãn hiệu không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

- Trường hợp hủy bỏ một phần hiệu lực của Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

  • Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

Nhãn hiệu không phải là một khối thống nhất, mà được tập hợp từ nhiều yếu tố khác nhau. Nhãn hiệu thường được kết hợp từ các yếu tố như: từ ngữ, cụm từ, khẩu hiệu; chữ cái, chữ số; màu sắc; hình vẽ, ảnh chụp… và sự kết hợp của tất cả các yếu tố. Khi một trong các yếu tố này không còn đảm bảo điều kiện bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp thì Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu sẽ bị hủy bỏ hiệu lực phần không đáp ứng đó.

Sau khi hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, nhãn hiệu được thể hiện trên Văn bằng đó chính thức không còn được pháp luật Sở hữu trí tuệ bảo hộ.

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Khi nào được làm thủ tục hủy bỏ hiệu lực của Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu?

Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ là suốt thời hạn bảo hộ; đối với nhãn hiệu thì thời hiệu này là 05 năm kể từ ngày cấp Văn bằng bảo hộ nếu người được cấp Văn bằng không sử dụng nhãn hiệu liên tục, trừ trường hợp Văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

Cơ quan thực hiện: Cục Sở hữu trí tuệ.

Các tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu với điều kiện phải nộp phí và lệ phí. Có hai hình thức để nộp:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ

- Nộp qua bưu điện đến trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ.

Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (mẫu 04-CDHB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);

2. Chứng cứ (nếu có);

3. Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (trường hợp nộp văn bản yêu cầu thông qua đại diện);

4. Bản giải trình lý do yêu cầu (nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ);

5. Các tài liệu liên quan theo quy định tương ứng tại các điểm 7.2, 22.2 và 22.3 của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN;

6. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp doanh nghiệp là chính chủ văn bằng yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thì thời hạn giải quyết là: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

- Trường hợp doanh nghiệp là bên thứ ba thực hiện yêu cầu hủy hiệu lực văn bằng bảo hộ thì thời hạn giải quyết là: 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng tính từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng mà không có ý kiến phản hồi hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu hủy bỏ.

Thời gian thực hiện các thủ tục liên quan khác cần thiết để giải quyết yêu cầu chấm dứt hiệu lực Văn bằng bảo hộ không được tính vào thời hạn nêu trên

Ra quyết định và công bố

Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Quyết định huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Các thủ tục trên cũng được áp dụng đối với việc huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu.

Khi Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chính thức bị hủy bỏ hiệu lực, nhãn hiệu ghi nhận trên văn bằng đó không còn được pháp luật Sở hữu trí tuệ bảo hộ. Nếu cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức muốn được tiếp tục bảo hộ thì nhãn hiệu phải đáp ứng điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng cũng như chú ý đến việc người nộp đơn có thẩm quyền hay không.

NGUYỄN LAN

Banner Toan trang_Hoi nhap quoc te_VCOP
Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!
Tin cùng chủ đề